Авторски колектив

Автори на статиите в сайта:

Албена Георгиева, Ана Лулева, Анелия Касабова, Ани Кисьова, Анита Комитска, Анни Кирилова, Анна Щърбанова, Божидар Алексиев, Валентин Лазаров, Валентина Васева, Валентина Шарланова, Велислав Алтънов, Виолета Периклиева, Вихра Баева, Вихра Барова, Галин Георгиев, Галина Лозанова, Григор Григоров, Даниел Фокас, Дария Василева, Десислава Пилева, Евгения Троева, Екатерина Анастасова, Елка Минчева, Еля Цанева, Емил Антонов, Жени Пимпирева, Ива Кюркчиева, Ивайло Марков, Иванка Петрова, Иглика Мишкова, Йелис Еролова, Камен Дончев, Лозанка Пейчева, Магдалена Славкова, Мария Маркова, Мила Маева, Милена Любенова, Милена Маринова, Минчо Георгиев, Петко Христов, Петя Банкова, Рачко Попов, Ружа Нейкова, Светла Ракшиева, Светлана Антова, Светослава Тончева, Стамен Кънев, Станой Станоев, Христинка Башева, Юра Константинова, Яна Янчева

Снимка на начална страница:  Автор - Христо Анестев (anestev.com)

Автор на лого на уеб сайта: Даниел Чалъков