Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта balgarskaetnografia.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, изграден по проект на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей и финансиран от Национален Фонд Култура към Министерство на културата.

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика за използване на „бисквитки“ и Политика за защита на личните данни. Моля прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия „Уебсайт“. Ако продължите да използвате нашия „Уебсайт“, ще се счита, че Вие сте приели тези Общи условия, Политика за защита на личните данни и Политика за използване на „бисквитки“.

Обща информация

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на интернет услуга, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН
 2. Седалище и адрес на управление: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, София 1113
 3. Данни за кореспонденция: ул. „Московска“ 6а, София 1000
 4. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. Телефон: +359 2 988 42 09

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: Ана-Мария Кирилова Левакова
 2. Седалище и адрес на управление: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН
 3. Данни за кореспонденция: ул. „Московска“ 6а, София 1000
 4. Телефон: + 359 899 15 33 69
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламенти на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

 1. Попълване на анкетни данни;
 2. Регистрация и управление на личен профил;
 3. Писане на коментари и съобщения.

Чл. 1. (1) Уебсайтът balgarskaetnografia.com събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
 • Изпълнение на задълженията на Уебсайта balgarskaetnografia.com към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

Чл. 2. С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от Уебсайта balgarskaetnografia.com, Ползвателите изрично се съгласяват, че balgarskaetnografia.com има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.

Чл. 3. (1) Уебсайтът balgarskaetnografia.com събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите, включително за следните цели:

 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) Уебсайтът balgarskaetnografia.com следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите:

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност;
 • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Чл. 4. (1) Уебсайтът balgarskaetnografia.com не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели.

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Уебсайтът balgarskaetnografia.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, balgarskaetnografia.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Уебсайтът balgarskaetnografia.com Ви уведомява в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на balgarskaetnografia.com или друго.

(3) Уебсайтът balgarskaetnografia.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Уебсайтът balgarskaetnografia.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на нормативната уредба.

(2) Уебсайтът balgarskaetnografia.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от уебсайта balgarskaetnografia.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Уебсайтът balgarskaetnografia.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от уебсайта balgarskaetnografia.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, обект на събиране, обработка и съхранение.

(3) Уебсайтът balgarskaetnografia.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Уебсайтът balgarskaetnografia.com си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до уебсайта balgarskaetnografia.com.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Уебсайта balgarskaetnografia.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а balgarskaetnografia.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо balgarskaetnografia.com;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Уебсайтът balgarskaetnografia.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Уебсайта balgarskaetnografia.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред balgarskaetnografia.com, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на balgarskaetnografia.com.

(4) Уебсайтът balgarskaetnografia.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу сайта съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Уебсайта balgarskaetnografia.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Уебсайта balgarskaetnografia.com да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Уебсайтът balgarskaetnografia.com не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Уебсайта balgarskaetnografia.com имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Уебсайт balgarskaetnografia.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Уебсайт balgarskaetnografia.com директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Уебсайта balgarskaetnografia.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Уебсайтът Balgarskaetnografia.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Уебсайта balgarskaetnografia.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Уебсайтът balgarskaetnografia.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Уебсайтът balgarskaetnografia.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Този политика е актуализирана последно на 25.02.2019 г.