Условия за ползване

Информацията, публикувана на този сайт, е обект на авторско право. Нейното използване се разрешава единствено при спазване на посочените по-долу условия.

Научно-популярните публикации могат да се използват при позоваване на автора и заглавието на научния текст, както и създаване на хипертекстова връзка към настоящия сайт. Качените на този сайт снимки са част от научните архиви на Института за етнология и фолклористика, част са от лични архиви на автори на научно-популярните публикации или са предоставени от екипа на Уеб агенция „Кая продукшънс“ ЕООД. Снимките могат да се използват при задължително позоваване на източника и сайта „Българска етнография“.

При липса на изрична писмена уговорка, с изпращането на електронния адрес на сайта на Ваши лични истории, спомени, снимки и други етнографски материали Вие се съгласявате те да бъдат безвъзмездно използвани за научни цели.

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей не носи отговорност за некоректни действия и нарушения на условията за ползване от страна на трети лица.