Формите на развлечение и прекарване на свободното време са едни от съществените елементи на модерната култура в обществения живот. Понятието „свободно време“ най-често обозначава време, прекарано извън трудови отношения, образование или домакински задачи, както и извън необходимите действия за биологичните потребности на човека.

Спортът в превод от френски (desport) означава развлечение и забава. Той е пряко свързан с културата на модерното индустриално общество и характерното за него свободно време. Различните форми на игри, като изпитание на физическата сила и уменията, са познати от древността и са част от различни обредни практики. Те са вплетени в културата на средновековна Европа, въпреки че християнството не толерира подобни занимания и увлечението по тях. Спортните забавления през ХVІІІ век постепенно се превръщат в организирани в Англия и в други западноевропейски държави. Новото структуриране на времето за труд и почивка обуславя възможността свободното време да се запълни с определено съдържание. Постепенно спортът се професионализира и комерсиализира.

Формирането на модерни нации и национални държави е съпътствано, а често и предхождано от конструиране на национална история и памет, които са базови за поддържането на национална идентичност. Нацията отдава почти сакрално значение на основаването на държавата, на нейните възходи и значими постижения в миналото, които се осмислят като основание за гордост и самочувствие в настоящето. Националното минало се възприема в концепцията за приемственост, която разглежда народа като непроменлива константа, устоял на историческите перипетии през вековете. Особени акценти в националната историография формират периодите на разцвет по време на Първата и Втората българска държава, както и борбите за национално освобождение от османска власт.