Под трудов свят обикновено се разбира онази област на всекидневни действия, където сферата на стопанските условия и дадености се среща с тази на социалните отношения и културните изразни форми и практики. Трудовият свят е мястото, където тези две сфери неразривно се преплитат една с друга и си влияят взаимно.