Вицът представлява кратка комична прозаична форма, която се състои от разказ и неочакван финал (поанта). Съществува и по-съкратена разновидност на вица, която се изгражда по модела на гатанката и включва само въпрос и отговор. Съдържанието на вица представя срещата и сблъсъка на различни и често коренно противоположни значения, норми и гледни точки по отношение на лица и явления от актуалната социална и културна действителност.