Народната медицина е част от опита /културата/ за опазване и възстановяване на здравето и е жив връстник на човечеството. В полето на историята на културата и на антропологията се търсят отговори на въпросите за съдържанието и същността на този опит в сравнение с научно-медицинския. Най-ранните достоверни сведения за медицински знания и практики се отнасят за далекоизточните /китайска, индийска/ и средиземноморски култури /Египет, Гърция, Рим и други/ от ІІІ хилядолетие пр. Хр. насетне.