Особености на гатанката
Гатанката е кратък фолклорен жанр, съставен от две части: явен или скрит въпрос (загадка), описващ иносказателно даден предмет, и неговият отговор (отгадка). Загадката в сгъстена форма метафорично уподобява определен предмет на друг или го описва чрез негови типични особености, а отгадката е неговото укривано название. В отделни случаи загадките иносказателно загатват група от свързани предмети.