Една от най-разпространените и популярни категории празници в съвременността са личните празници (имен ден, рожден ден, юбилей). Те са сравнително ново явление в българския празничен календар (края на ХІХ – началото на ХХ в.), което обаче е във връзка с традиционните семейно-родствени празници. Първият личен празник, който бързо набира популярност както сред градското, така и сред селското българско население, е именният ден.